Salman Khan papped at Arpita Khan Sharma's Eid bash

Salman Khan papped at Arpita Khan Sharma's Eid bash